Vågsbygd videregående skole

   
I samme verden : religion og etikk, VG3
Huskelisten er tom
Vis
Forfatter
Tittel
 • I samme verden : religion og etikk, VG3
Medansvarlig
Språk
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Hylleplassering
 • LÆREMIDLER RELIGION VG3
Klassifikasjon
Emne
År
 • 2013
Noter
 • Har bibliografi, innholdsfortegnelse, internettadresser, ordliste, register
ISBN
 • 978-82-02-35611-8
Tilgjengelige
 • 0/0
Venteliste
 • 0 (0)
*00001336nam 2200373  4500
*000   c
*00126808
*008140617        a     00nob 2
*015 $a0215783 $bBIBBI
*015 $a9870412 $bBibliofilID
*019 $bl $dL $9v
*020 $a978-82-02-35611-8 $bh.
*0820 $a200 $zh $222
*08231$a170 $25
*08231$a291 $25
*096 $aLÆREMIDLER RELIGION VG3
*100 0$aKvamme, Ole Andreas $jn.
*24510$aI samme verden $breligion og etikk, VG3 $cKvamme, Lindhardt, Steineger
*250 $aBokmål[utg.], 3. utg.
*260 $aOslo $bCappelen Damm $c2013
*300 $a368 s. $bkol. ill.
*505 $aHar bibliografi, innholdsfortegnelse, internettadresser, ordliste, register
*573 $aKatalogisert etter omslaget
*599 $a14x0617br f1406
*650 1$aReligioner $1200 $4d22 $6290, 291 z
*650 2$aEtikk $xLærebøker $1170 $4d5
*655 2$aLærebøker for videregående skole $xReligion og etikk
*700 0$aLindhardt, Eva Mila $jn. $emedforf.
*700 0$aSteineger, Agnethe $jn. $emedforf.
*740 0$areligion og etikk, VG3
*996 $uhttp://www.deich.folkebibl.no/cgi-bin/websok?mode=p&tnr=1575030 $tlocal
^
Det finnes ingen anmeldelser for denne boken.
Klikk her for bli den første til å gi din mening

I samme verden gir en oppdatert framstilling av alle sider ved religion- og etikkfaget, både religions- og livssynskunnskap, filosofi og etikk. Faget presenteres innenfor rammen av det pluralistiske samfunnet og legger vekt på et livstolkningsperspektiv. Hovedutfordringer i vårt samfunnLæreverket tar på alvor at en hovedutfordring i vårt eget samfunn er å leve godt sammen på tvers av forskjeller. Klimatrusselen vektlegges som vår tids kanskje største etiske utfordring. Begge perspektivene behandles på en måte som gir elevene hjelp til å utvikle en helhetsforståelse i faget. Nytt i faget de siste fem årene Endringer i forholdet mellom kirke og stat, grunnlovsendringer, den arabiske våren, 22. juli, ny bibeloversettelse, dobbelt så mange katolikker i Norge, er eksempler på nyere hendelser og nyere fakta som er skrevet inn i denne utgaven. Lettere språk og mer tilgjengelig fagstoff Den nye utgaven fra 2013 har et lettere språk og en noe forenklet framstilling. Det er lett å ha et sammenlignende perspektiv på religionene i dette læreverket. Tekster fra religioner, livssyn og filosofi gjør faget konkret, og gir elevene anledning til å møte et innenfra-perspektiv på lærestoffet. Alle kapitler inneholder en innledende oversikt med lesehjelp, og margene støtter opp om nøkkelord i teksten. Utvalgte modeller og illustrasjoner gir en visuell tilgang til lærestoffet. Det er lagt vekt på å presentere et sentralt og interessevekkende bildemateriale. Fordypningsoppgavene bakerst i hvert kapittel gir hjelp til å bearbeide stoffet. Gratis elevnettsted med lydbok Elevnettstedet er gratis og uten innlogging. Nettstedet utnytter at deler av religion og etikk-faget egner seg meget godt til å bearbeides digitalt. Eksempler er rituelle og estetiske uttrykk, religiøs søken og religionskritikk. Nyproduserte filmer der norske elever besøker hellige rom i alle verdensreligionene gir en hjelp til å bearbeide deler av stoffet. Nettstedet har en tekstbank, bildebank med oppgaver og en utfyllende oppgavebank. Lærernettsted med eksamensoppgaver Lærernettstedet krever innlogging og lisens. Her finnes presentasjoner, årsplaner, undervisningsopplegg, egne oppgaver med løsningsforslag og eksamensoppgaver. Det er også tips til utfyllende pedagogiske ressurser og oppdatert informasjon om aktuelle møter, kurs og endringer i faget.

Send til